Verbod op ongerichte gokreclame treedt uiterlijk 1 juli in werking 

Van Bram
Gepubliceerd 27/03/2023

Het verbod op ongericht gokreclame treedt uiterlijk 1 juli 2023 in werking. Dat heeft minister Franc Weerwind laten weten als antwoord op kamervragen van Songül Mutluer (PvdA), Mirjam Bikker (CU), Michiel van Nispen (SP), en Kees van der Staaij (SGP).

Ook andere reclameverboden schuiven met halfjaar op 

Het verbod op ongerichte gokreclame, ‘reclame waar mensen niet actief naar hebben gezocht’, stond aanvankelijk voor 1 januari 2023 op de planning. Minister weerwind gaf echter in oktober 2022 al aan dat die datum door de vereiste procedures niet zou worden gehaald. 

Doordat het verbod op ongerichte reclame voor online kansspelen later in gaat dan gepland, schuiven ook enkele andere verboden met een halfjaar op. Zo treedt de ban op programma- en evenementensponsoring niet op 1 januari maar op 1 juli 2024 in werking, en schuift ook het verbod op shirtsponsoring op van 1 januari naar 1 juli 2025. 

Weerwind ziet niets in two-strike-you’re-out-model

In dezelfde reactie laat Weerwind ook weten “niets te voelen” voor het voorgestelde two-strikes-you’re-out-model. Bikker, Mutluer, Van Nispen en Van der Staaij vonden het een goed idee om legale online casino’s hun vergunning af te pakken na een tweede overtreding van de huidige wet- en regelgeving. 

Volgens de minister is het handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit (Ksa), dat “uitgaat van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit”, al voldoende om vergunninghouders in de pas te laten lopen. “De ervaring leert dat normoverdragende gesprekken vaak al tot naleving van de regels leiden en lasten onder dwangsom niet nodig zijn. Wanneer een last onder dwangsom er niet toe leidt dat de wet wordt nageleefd kan daarnaast of in plaats van een last onder dwangsom ook een boete worden opgelegd.” 

Meer nieuws: