BetCity voor €3 miljoen op de bon: site overtreedt Wwft in Nederland!

Van Bram
Gepubliceerd 04/12/2023

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Betent, het bedrijf achter BetCity, een boete van maar liefst €3 miljoen opgelegd. De miljoenensanctie is het gevolg van een direct overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). "Voor sommige zaken zijn er geen excuses meer."

Kansspelautoriteit opent aanval op Wwft-overtreders

De Wwft verplicht legale online casino’s en landgebonden speelhallen om de geldstromen van hun klanten goed in de smiezen te houden. Zo moeten vergunninghouders alle transacties van hun clientèle niet alleen controleren via klantenonderzoek, zoals een identiteitscheck, maar ook ongebruikelijke transacties direct melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). Op die manier moet een kansspelaanbieder tijdig maatregelen kunnen nemen en ingrijpen wanneer er sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. 

“De Ksa heeft in mei vorig jaar een brede waarschuwing gegeven aan vergunde aanbieders dat zij hun Wwft-zaken snel op orde moesten maken. We hebben toen aangegeven dat wanneer uit onderzoek blijkt dat aanbieders op het gebied van de Wwft ondermaats presteren, sancties worden opgelegd. Daar geven we nu gevolg aan”, aldus Ksa-voorzitter René Jansen op de website van de toezichthouder. “We zijn nu echt uit de opstartfase van de markt, en dat betekent ook dat er voor sommige zaken geen excuses meer zijn.”

Deel klantenonderzoeken BetCity ondermaats

September vorig jaar kreeg Betent al een tik op de vingers van de Ksa, nadat bleek dat een deel van de klantenonderzoeken van BetCity niet voldeden aan de vereisten van de Wwft. De kansspelwaakhond deelde toen een aanwijzing voor het op de juiste manier uitvoeren van die onderzoeken en het tijdig melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU. 

Betent bleef echter in gebreke, waardoor nu een boete van liefst €3 miljoen volgt. De Ksa laakt vooral de lakse houding van de kansspelaanbieder. Zo werd er in veel gevallen pas laat aan klantenonderzoeken begonnen, nadat er al grote bedragen vergokt waren. Ook werd er niet altijd actie ondernomen en werden veel ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de FIU. 


Meer nieuws: