Ksa: ‘Affiliate marketing ook na reclameverbod toegestaan’

Van Bram
Gepubliceerd 05/07/2023

Affiliate marketing blijft ook na inwerktreding van het verbod op ongerichte gokreclame toegestaan, zo onderschrijft de Kansspelautoriteit (Ksa) in een e-mail aan het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA), waar ook NederlandCasino deel van uitmaakt. Zolang de reclame maar in lijn is met de wettelijke voorwaarden.

Besluit orka laat ruimte voor ‘affiliate marketing in opdracht’ 

Het Keurmerk Verantwoorde Affiliates had de Ksa gevraagd om meer duidelijkheid over de mogelijkheid van affiliate marketing in de nieuwe werkelijkheid. Sinds 1 juli 2023 is namelijk het verbod op ongerichte reclame voor kansspelen op afstand (Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand, Besluit orka) actief. Casino affiliates, websites die producten promoten van online casino’s, zaten tot dusverre in het ongewisse of en hoe ze verder konden gaan. 

In een e-mail aan het KVA geeft de Nederlandse toezichthouder eindelijk meer uitsluitsel. Daarin onderstreept de kansspelwaakhond dat affiliate marketing – ondanks het verbod op gokreclame – blijft toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende drie regels (zoals opgesomd in artikel 2ab, tweede lid, sub a tot en met c, van het Besluit orka): 

  • Ten eerste moet de vergunninghouder personen de gelegenheid bieden om aan te geven dat zij de reclame niet willen ontvangen, bijvoorbeeld via een opt-outsysteem
  • Ten tweede heeft de vergunninghouder de inspanningsverplichting om maatregelen te treffen zodat kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, niet geconfronteerd worden met de reclames; 
  • Ten derde heeft de vergunninghouder de resultaatsverplichting dat minstens 95% van de bereikte personen 24 jaar of ouder is. Ook als werkzaamheden worden uitbesteed, zoals bij affiliate marketing. Het staat de vergunninghouder vrij om hiervoor zelf onderzoekstechnieken te kiezen en toe te passen, al wordt Google Analytics in de e-mail naar voren geschoven als het perfecte middel. 

Meer nieuws: